Naše osoblje kvalificirano je za provođenje sljedećih usluga:

  • ispitivanje reakcije na požar građevnih materijala
  • ispitivanje otpornosti na požar građevnih proizvoda i konstrukcija
  • ispitivanje dimonepropusnosti vrata i zatvarača za otvore
  • ispitivanje protuprovalnih svojstva vrata
  • u usklađenom i neusklađenom području
  • vrata, prozori, zaklopci, ulazna vrata i srodni proizvodi
  • proizvodi za kontrolu požara i dima
  • predgrijavanje u toku zavarivanja
  • odžarivanje nakon zavarivanja
  • normalizacija

O nama

LTM provodi usluge ispitivanja otpornosti i reakcije na požar građevnih proizvoda i konstrukcija, certifikacije građevnih proizvoda kao i toplinske obrade čeličnih materijala i konstrukcija. Za izvođenje ovih usluga (u područjima graditeljstva i brodogradnje) LTM posjeduje ovlaštenja sljedećih institucija:

Saznaj više

Kontaktirajte nas

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.