LTM danas

Prema djelatnosti iz registracije te prema potrebama za usluge u gospodarstvu, LTM prilagođava i strukturu zaposlenika.
Isto tako prema potrebama i zahtjevima LTM surađuje i s vanjskim stručnim suradnicima za pojedina područja djelatnosti.

Danas se u LTM-u rade usluge ispitivanja otpornosti materijala i konstrukcija na požar, certifikacija građevnih proizvoda i toplinska obrada čeličnih materijala i konstrukcija.
Za usluge ispitivanja otpornosti materijala i konstrukcija na požar (u područjima graditeljstva i brodogradnje) LTM posjeduje ovlaštenja sljedećih institucija:

  • Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
  • Hrvatski registar brodova.

Usko surađujemo s Inspekcijom zaštite od požara, vatrogastva i civilne zaštite kod Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva civilne zaštite. U području ispitivanja otpornosti na požar elemenata tipskih građevinskih konstrukcija, LTM je akreditiran od HAA-e, Hrvatske akreditacijske agencije. Priznanjem i ulaskom RH u EU postajemo priznato tijelo EK s brojem 2483.
Horizontalnom notifikacijom ovlašteni smo po nizu ispitnih standarda prema kojima ispitujemo građevne proizvode.

Za usluge toplinske obrade čelika odnosno čeličnih konstrukcija svih dimenzija i težina posjedujemo peć u vlastitom pogonu, kao i montažne peći koje se montiraju u pogonima naručitelja u svim veličinama prema potrebama naručitelja.
Broj i osposobljenost zaposlenika LTM-a u novom vlastitom poslovnom prostoru s odgovarajućom opremom omogućuje rad na:

  • ispitivanju otpornosti na požar građevnih proizvoda i građevnih konstrukcija
  • certifikaciji građevnih proizvoda
  • toplinskoj obradi čelika odnosno čeličnih konstrukcija (predgrijavanje, odžarivanje, normalizacija).

LTM vizija

Nakon ulaska našeg laboratorija u zajednicu ovlaštenih europskih ispitnih laboratorija, želja nam je u toj zajednici postati laboratorij prepoznatljiv po kvaliteti, točnosti i uslužnosti, kao što smo do sada bili na regionalnoj razini.
Također želimo trajno unapređivati znanje, stručnost i iskustvo, održavati objektivnost i neovisnost, te biti pouzdan partner kupcima.
Takvim stavom LTM će kao i do sada ostvarivati napredak i potvrđivati se na tržišnoj i društvenoj razini.

LTM kroz povijest