Siječanj 2023:

Od sada LTM aktivan i na poslovnoj društenoj mreži LinkedIn gdje možeti također saznati sve novosti vezane za rad Laboratorija.

Zapratite nas za više informacija preko poveznice: LTM-Laboratory for thermal measurements

Studeni 2021:

EU PROJEKTI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.19.1240

Naziv projekta: Uvođenje IKT rješenja u cilju optimiziranja poslovnih procesa i povećanja konkurentnosti tvrtke LTM d.o.o.

Kratki opis projekta: Realizacijom projekta želi se povećati razina primjene tehnologije u poslovnim procesima. Provedbom projektnih aktivnosti došlo je do poboljšane primjene IKT rješenja u poslovnim procesima što će u konačnici posljedično rezultirati jačanjem tržišne pozicije tvrtke, povećanjem njegove konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedbom planiranih aktivnosti tvrtka će na razini projektnog prijedloga dosegnuti pokazatelje neposrednih rezultata što uključuje doprinos broju poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem IKT rješenja, povećanje prihoda od poslovanja, porast zapošljavanja, ali i vrijednost privatnog ulaganja. LTM d.o.o. je uspješno proveo nabavu i implementaciju hardverske i softverske opreme.

Ukupna vrijednost projekta: 352.320,00 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 180.387,84 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 20. studenog 2019. godine do 20. studenog 2021. godine

Kontakt osoba: Tomislav Skušić, +385 49274021; ltm@ltm.hr

“Zajedno do fondova EU”

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr

Listopad 2020.:

LTM Laboratorij je uspješno proveo postupak reakreditacije od strane Hrvatske akreditacijske agencije te je produžio trajanje akreditacije na sljedećih 5 godina.

Prema novoizdanoj Potvrdi o akreditaciji, Laboratorij je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 do 03.10.2025.

Potvrda o akreditaciji Laboratorija br. 1104

Ožujak 2017.:

Prosinac 2016.:

Dobivena je akreditacija za certifikacijsko tijelo LTMCert prema HRN EN ISO/IEC 17065.

LTMCert potvrda

LTMCert prilog potvrdi

Svibanj 2014.

Nakon jednogodišnje pripreme 28.05.2014. uspješno smo izvršili ispitivanje i seminar o ispitivanju otpornosti na požar fasadnih sustava sa ispitivanjem na realnom uzorku. Kao partneri Građevinskog fakulteta u Zagrebu i ostalih organizatora u suradnji s još dva poznata europska laboratorija (SP FIRE iz Švedske i ZAG iz Slovenije) uspješno smo proveli ispitivanje tri različita fasadna sustava, na realnim ispitnim uzorcima. Pri tome smo dokazali nepobitnu činjenicu da trenutna europska regulativa u ovom području nije dobra.

Naime za klasificiranje fasadnih sustava koristi se metoda koja ne može dati stvarne podatke o karakteristikama fasadnog sustava kod realnog vanjskog požara.

Zaključak ispitivanja je da od tri fasadna sustava (od kojih se sva tri po trenutnoj hrvatskoj regulativi mogu koristiti za sve vrste građevina) barem jedan sustav sigurno nema dovoljno dobre karakteristike koje bi građanima koji borave u njima omogućile dovoljnu sigurnost u slučaju požara.

Više o seminaru na http://www.grad.unizg.hr/fft/partneri__partners

Prosinac 2016.:

Dobivena je akreditacija za certifikacijsko tijelo LTMCert prema HRN EN ISO/IEC 17065.

LTMCert potvrda

LTMCert prilog potvrdi

Svibanj 2014.

Nakon jednogodišnje pripreme 28.05.2014. uspješno smo izvršili ispitivanje i seminar o ispitivanju otpornosti na požar fasadnih sustava sa ispitivanjem na realnom uzorku. Kao partneri Građevinskog fakulteta u Zagrebu i ostalih organizatora u suradnji s još dva poznata europska laboratorija (SP FIRE iz Švedske i ZAG iz Slovenije) uspješno smo proveli ispitivanje tri različita fasadna sustava, na realnim ispitnim uzorcima. Pri tome smo dokazali nepobitnu činjenicu da trenutna europska regulativa u ovom području nije dobra.

Naime za klasificiranje fasadnih sustava koristi se metoda koja ne može dati stvarne podatke o karakteristikama fasadnog sustava kod realnog vanjskog požara.

Zaključak ispitivanja je da od tri fasadna sustava (od kojih se sva tri po trenutnoj hrvatskoj regulativi mogu koristiti za sve vrste građevina) barem jedan sustav sigurno nema dovoljno dobre karakteristike koje bi građanima koji borave u njima omogućile dovoljnu sigurnost u slučaju požara.

Više o seminaru na http://www.grad.unizg.hr/fft/partneri__partners