Ispitivanja izloženosti krovova požaru izvana provode se za sve vrste krovnih konstrukcija prema HRN CEN/TS 1187. Postupci ispitvanja su akreditirani su od HAA-e. Popis akreditiranih postupaka možete pregledati ovdje.