Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.19.1240

Naziv projekta: Uvođenje IKT rješenja u cilju optimiziranja poslovnih procesa i povećanja konkurentnosti tvrtke LTM d.o.o.

Kratki opis projekta: Realizacijom projekta želi se povećati razina primjene tehnologije u poslovnim procesima. Provedbom projektnih aktivnosti došlo je do poboljšane primjene IKT rješenja u poslovnim procesima što će u konačnici posljedično rezultirati jačanjem tržišne pozicije tvrtke, povećanjem njegove konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Provedbom planiranih aktivnosti tvrtka će na razini projektnog prijedloga dosegnuti pokazatelje neposrednih rezultata što uključuje doprinos broju poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem IKT rješenja, povećanje prihoda od poslovanja, porast zapošljavanja, ali i vrijednost privatnog ulaganja. LTM d.o.o. je uspješno proveo nabavu i implementaciju hardverske i softverske opreme.

Ukupna vrijednost projekta: 352.320,00 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 180.387,84 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 20. studenog 2019. godine do 20. studenog 2021. godine

Kontakt osoba: Tomislav Skušić, +385 49274021; ltm@ltm.hr

“Zajedno do fondova EU”

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost L.T.M. d.o.o.