Usluge ispitivanja možemo podijeliti u sljedeće kategorije:

  • ispitivanja otpornosti na požar građevnih i brodograđevnih proizvoda i sklopova,

  • ispitivanja reakcije na požar građevnih i brodograđevnih materijala,

  • ispitivanja dimonepropusnosti građevnih proizvoda,

  • ispitivanja izloženosti krovova požaru izvana,

  • ispitivanja otpornosti na provalu (protuprovalna ispitivanja) građevnih proizvoda.

Osim pružanja usluga ispitnog laboratorija djelujemo i na području tehničke normizacije gdje su naši djelatnici članovi tehničkih odbora vezanih za područje našeg djelovanja (HZN TO 92, HZN TO 219, HZN TO 532, HZN TO 536).

Kao bitna institucija u području zaštite od požara na nacionalnom nivou, suosnivač smo i član drugih organizacija koje promiču kvalitetu i sigurnost u ovom području kao što su HUZOP (Hrvatska udruga za zaštitu od požara), udruge hrvatskih laboratorija CROLAB, te Grupe ovlaštenih tijela za građevne proizvode na nacionalnom nivou (GOT-CPR). Listu svih ispitnih metoda koje radimo u Laboratoriju možete pogledati ovdje.

Vezano za usluge ispitivanja od nas možete dobiti:

  • stručne savjete u vezi pripreme i zahtjeva ispitivanja proizvoda za postizanje sukladnosti sa normama proizvoda,

  • stručne savjete u vezi izrade i optimiziranja programa ispitivanja,

  • razredbu (klasifikaciju) i razredbene izvještaje uspješno izvršenih ispitivanja i dr.

Laboratorij je akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, za protupožarna ispitivanja građevnih materijala i proizvoda, ispitivanja propusnosti na dim, te protuprovalna ispitivanja građevnih proizvoda. Osposobljenost Laboratorija je vidljiva u Potvrdi o akreditaciji

Na temelju akreditacije, te ispunjavanjem svih zahtjeva prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, NN 30/14) i pridruženim propisima, Laboratorij je dobio ovlaštenja kao ispitno tijelo za potvrđivanje svojstava određenih grupa građevnih proizvoda.

Ovlaštenja su u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 305/2011 (CPR), pa je ispitni laboratorij time dobio status potvrđenog tijela (approved body) broj 03/05 na nacionalnom nivou i status prijavljenog tijela (notified body) NB 2483 na nivou EU.