LTM je sa svojom opremom i operaterima u mogućnosti izvesti usluge toplinske obrade na čeličnim konstrukcijama svih vrsta, dimenzija i težina.

Uslugu toplinske obrade izvodimo prema zahtjevima naručitelja u skladu s normom EN ISO 17663 – Zavarivanje – Zahtjevi za kvalitetu toplinske obrade u vezi sa zavarivanjem i srodnim postupcima. Prema zahtjevu naručitelja, peći za toplinsku obradu se najčešće se montiraju u pogonu naručitelja, dok se za pozicije manjih dimenzija i težina toplinska obrada može izvršiti u LTM-u.

U mogućnosti smo provesti sljedeće vrste toplinskih obrada:

  • Predgrijavanje u toku zavarivanja
  • Odžarivanje nakon zavarivanja
  • Normalizacija

Za uslugu izvođenja toplinske obrade LTM je odobren od HRB-a.